Obchodní podmínky

 

Platba

Za naše zboží a služby je možné platit peněžní hotovostí nebo stravenkami. Platební kartou je možné platit pouze na provozovně. Platby akceptujeme pouze v české nominální hodnotě. Naši řidiči u sebe nemívají hotovost převyšující 1 000 CZK. Mějte tedy prosím připraveny peněžní prostředky adekvátně k ceně objednávce. Přijímáme stravenky Sodexho, Chéque Dejeuner a Ticket restaurant. Do nominální hodnoty stravenky vracíme maximálně 5 CZK. Veškeré ceny na internetových stránkách a letácích jsou konečné, pouze u objednání samostatné přílohy je účtován poplatek za krabičku 10 CZK. V případě objednávky tzv. půlené pizzy, je vždy účtována cena dražší poloviny.

Naše nabídka

Hmotnosti jídel jsou uvedeny v syrovém stavu. Saláty, přílohy, nápoje nebo některé ingredience mohou být dočasně vyprodány, v takovém případě zákazníkovi obsluha nabídne alternativu. Sortiment, který naleznete v sekci „Nápoje“ bude zákazníkovi doručen pouze s objednávku jakéhokoli pokrmu (tzn. pizzy, jídla, těstovin nebo salátu). Toto ustanovení platí i pro samostatné přílohy, ke kterým bude vždy účtován dodatečný poplatek za krabičku 10 CZK.

Rozvoz po Vsetíně i mimo něj

Doručení objednávky po katastrálním území města Vsetína je zdarma. Doručení objednávky do přilehlých obcí je zpoplatněno taxativně. Ústí u Vsetína 20 CZK. Lhota u Vsetína a Janová 40 CZK. Liptál, Hovězí, Jablůnka a Ratiboř 60 CZK. Při objednávce převyšující 500 CZK je doručení i do těchto přilehlých obcích zdarma. Objednávky doručujeme jen a pouze do obcí, které jsou jednotlivě vyjmenované v tomto odstavci a po Vsetíně, pokud se s Vámi obsluha nedohodla na individuálních podmínkách.

Doba doručení objednávky

Doba dovozu je vždy závislá na aktuálním počtu právě vyřizovaných objednávek. Objednávky rozvážíme v pořadí, v jakém nám byly doručeny. Dobu doručení může také ovlivnit nepříznivé počasí či dopravní situace. V těchto případech Vás prosíme o strpení a pochopení, vždy děláme maximum pro co nejrychlejší doručení objednávky.

Akce a slevy

Veškeré akce, slevy a speciální nabídky jsou vždy vyvěšeny na internetových stránkách v sekci aktuality. Jakákoli akce nebo sleva musí být uplatněná vždy při objednávce, nelze ji požadovat zpětně. Každá akce, sleva nebo speciální nabídka má své specifické podmínky pro uplatnění a nelze je vzájemně kombinovat. Vyhrazujeme si právo kdykoliv odvolat, ukončit nebo zrušit jakoukoli naši akci, slevu nebo speciální nabídku.

Reklamace

Reklamovat lze pouze zboží zakoupené u naší společnosti. Reklamovat lze zboží pouze v den jeho nákupu. Zákazník musí obdrženou objednávku reklamovat v přiměřené lhůtě od dodání a to na telefonním čísle provozovatele. Pokud zákazník zjistí, že mu na dodané objednávce chybí surovina, kterou si přiobjednal navíc, nemusí za ni řidiči platit její příplatek, pokud tuto skutečnost zjistí, až po odjetí řidiče neprodleně zákazník volá na telefonní linku provozovatele. Reklamovat nelze objednávku, kterou zákazník již snědl, vyhodil nebo jinak znehodnotil. Pokud zákazník není se svojí objednávkou spokojen, ať už z důvodu kvality, teploty, obsahu objednávky nebo jiného důvodu, musí neprodleně kontaktovat provozovatele na jeho telefonním čísle. V případě oprávněné reklamace, bude zákazníkovy nabídnuta výměna zboží nebo vrácení peněžních prostředků. V případě dodání nového zboží již zákazníkovi nebude nic dodatečné účtováno a nová objednávka bude dodaná v co nejkratší možné době. Vrácené peněžní prostředky je zákazník povinen zkontrolovat ihned, na pozdější reklamaci nebude brán zřetel. Telefonní spojení s provozovatelem pro reklamace je jeho běžná telefonní linka s číslem +420 739 93 64 93.

 

Děkujeme za pochopení

Nezapomínejte, že objednáním uzavíráte kupní smlouvy a souhlasíte s převzetím a zaplacením objednávky na místě které bylo Vámi určeno.